Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering GRNSVEA arbetsår 18/19

Skapad 2018-12-14 08:05 i Lärvux Stockholm Vuxenutbildningar
Vuxenutbildning Svenska
GRNSVEA. Kunskaper ger dig trygghet och självförtroende. För att kunna lära sig så måste man känna sig bekväm och trygg. Den här kursen erbjuder undervisning utifrån vem du är och du kommer känna lust att utvecklas inom ämnet svenska.

Innehåll

 

INTRODUKTION FÖR NYA STUDERANDE

*Första lektionstillfället genomgång av Likabehandlingsplanen och samtal kring denna. 

*Första lektionstillfället med nya studerande Namnskyltar och läraren presenterar sig.

*Första lektionstillfället kontaktuppgifter, ISP och övriga obligatoriska dokument

*Skriftlig presentation (lärare och studerande) Skriv ett personligt brev. Läraren skriver till alla och de studerande skriver tillbaka.De som önskar får läsa upp sitt brev.

*Genomgång brandsäkerhet och nödutgångar.

LÄSA OCH SKRIVA (sakprosa texter och berättande texter)

*Tyst läsning kontinuerligt ca 15 min vid varje lektionsstart utifrån de studerandes önskemål och nivåanpassning.

*Alfabetet och alfabetisk ordning 

*Sambandet mellan ljud och bokstav. Avkodning av ord (se punkt 1)

*Enkla skrivregler såsom stor bokstav, punkt, frågetecken och styckeindelning.

*Faktatexter. Vad kännetecknar en korrekt faktatext. Genomgång och vi tittar på faktatexter.

*Faktatext. Djur (valfritt) Vi skriver en text gemensamt lärare och de studerande

*Faktatext. Land (valfritt och enskilt)

*Faktatext. Berömd historisk person (valfritt och enskilt)

*Berättande texter. Vi skriver en saga tillsammans och enskilt utifrån en bild eller tavla.

*Vi läser dagstidningar tillsammans för att reflektera kring omvärlden och samhällslivet.

*Vi skriver tillsammans en enkel instruktion till exempel ett recept i punktform. Lärare och kamratåterkoppling.

*De studerande skriver enskilt en enkel instruktion. Lärare och kamratåterkoppling.

*Filmrecension. Vi läser en recension och går igenom hur en recension ska skrivas. Viktigt att de studerande uttrycker sina egna åsikter kring filmen.

*Högläsning. Läraren läser kontinuerligt en kort stund ur en skönlitterär bok i slutet av lektionstillfället ca 15 min.

 

TALA, LYSSNA, SAMTALA OCH SPRÅKBRUK

*Exemplifiera ett samtal med en kamrat och ett samtal till en myndighet. Likheter/Olikheter.

*Skillnader mellan tal och skrift språk. Läraren och de studerande samtalar och exemplifierar tillsammans.

* Att beskriva (muntligt) ett vardagsföremål. Geometrisk form, färg, material.  Lärare och kamratåterkoppling.

*Att beskriva en bild eller tavla muntligt (adjektiv)

*Muntlig redovisning av något vardagsnära till exempel din bostad eller din fritid med hjälp av stödord, bilder eller powerpoint. Lärare och kamratåterkoppling.

*Vi ser en film som vi väljer gemensamt.

*Filmrecension muntligt såsom samtal kring budskap, karaktärer och genré. Egen åsikt/recension kring filmen. Kamraters åsikter/recensioner kring filmen.

*Vi tittar på nyheter tillsammans och diskuterar samhället och vår omvärld.

 

INFORMATIONSSÖKNING, DIGITALA VERKTYG OCH KÄLLKRITIK

*Söka information på internet och andra källor. Kontinuerligt under kursen.

*Källkritik  Jämföra olika källor. Kontinuerligt under kursen.

*Digitala verktyg såsom datorer, Ipads, mobiler. Kontinuerligt under kursen.

*Rättstavningsprogram och andra hjälpmedel som synonymer. Kontinuerligt under kursen.

*Möjligheter/Risker med digitala hjälpmedel. Kontinuerligt under kursen.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: