Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-12-14 09:02 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
I detta arbetsområde får du lära dig vad som är typiskt för en saga, skillnaden på olika typer av sagor, berätta en saga och skriva en egen saga.

Innehåll

Sagor

 

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur
  •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • följa språkliga normer

 

Konkretisering av kunskapskraven

  • ·       Läsa skönlitteratur med flyt
  • ·       Visa grundläggande läsförståelse
  • ·       Se budskap i texter och ha argument till varför det är textens budskap
  • ·       Skriva olika typer av texter (saga)
  • ·       Kunna ge enkla omdömen om texter
  • ·       Kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.

 

Centralt innehåll

  • ·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap.
  • ·       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • ·       Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.
  • ·       Några skönlitterära genrer (här sagor, myter och fabler) och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • ·       Muntligt berättande för olika mottagare

 

 Mål med arbetet

  • Lära dig vad som är typiskt för en saga
  • Kunna skilja på olika sorters sagor
  • Läsa olika sorters sagor
  • Känna till berömda sagor
  • Lära dig fakta om kända sagoberättare
  • Skriva en egen saga med sagoingredienser. Denna saga ska du läsa upp för någon grupp på lågstadiet.
  • Ge respons på en kompis saga
  • Kunna berätta en saga

 

Bedömning

  • Kvaliteten i din saga (genretypiska drag och sättet du uttrycker dig på t ex variation) 
  • Språkriktigheten med fokus på skiljetecken, stor bokstav, stavning, styckeindelning och återgivning av tal
  • Återberättande av saga

Se matriser.

Genomförande

  • Genomgång av vad som är typiskt för en saga
  • ·       Genomgång av olika typer av sagor
  • ·       Göra en mind-map med bilder för att kunna återberätta en saga
  • ·       Läsa sagor och analysera dem
  • ·       Skriva en egen saga

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: