👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2018-12-14 09:35 i Resursenhet Pil Uppsala
Matteborgen 6a Kap 3 Räkna med omkrets och area. .
Grundskola 6 Matematik
Det här området handlar om att beräkna omkrets och area. Vi kommer att räkna ut omkrets och area på kvadrater, rektanglar, sammansatta figurer och trianglar.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att lära oss om

 • vad omkrets är
 • hur man räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • vad area är
 • hur man räknar ut arean på olika geometriska figurer
 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2 , dm2 , m2

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • mäta olika geometriska figurer
 • rita olika geometriska figurer
 • beräkna area av rektanglar, kvadrater, sammansatta figurer och trianglar
 • beräkna omkrets av rektanglar, kvadrater, sammansatta figurer och trianglar
 • problemlösning av vardagliga problem

 

Språkligt fokus

Du ska vara delaktig i samtal och diskussioner på lektionerna.

Du ska kunna visa hur du resonerar för att göra beräkningar av matematiska problem.

 

Viktiga ord

omkrets, area, kvadrat, rektangel, triangel, sammansatt figur, bas, höjd, längd, bredd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

osäker
ganska säker
säker
Ny aspekt
Arbeta med omkrets och area. Veta skillnaden på begreppen.
Mäta och räkna ut area av en kvadrat eller en rektangel.
Mäta och räkna ut omkretsen av en triangel, kvadrat och en rektangel
Mäta och räkna ut area av en triangel.
Beräkna omkrets på sammansatta figurer.
Beräkna area på sammansatta figurer.
Välja enhet m eller m2 dm eller dm2 cm eller cm2