Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk. 9

Skapad 2018-12-14 09:57 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Litteraturhistoria handlar om hur skönlitteratur, dramatik och lyrik har förändrats genom historien och påverkats av sin samtid. All litteratur hänger samman och påverkar varandra. Det som skrevs under till exempel antiken är därför aktuellt även idag.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom sju tidsepoker i litteraturhistorien där vi kommer att lära oss om hur tidsandan påverkade det som skrevs, vad som skrevs, synen på författaren och hur litteraturen påverkade omvärlden.

Vidare ska vi läsa utdrag ur olika kända verk från olika epoker, se klipp ur filmer och ha diskussioner utifrån detta.

Du kommer själv att få läsa/lyssna på en klassiker från någon av dessa epoker, för att sedan presentera boken vid ett boksamtal och lämna in en bokanalys.

 

Vi utgår ifrån läroboken Portal svenska s. 163-178.

Material finns på Google Classroom. 

 

Tid v. 2-7

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
    Sv  7-9
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
    Sv  7-9
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsförståelse samt litteraturhistoria

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Textkoppling
Eleven kan göra enkla textkopplingar i förhållande till sig själv, andra texter och sin omvärld.
Eleven kan göra utvecklade textkopplingar i förhållande till sig själv, andra texter och sin omvärld.
Eleven kan göra välutvecklade textkopplingar i förhållande till sig själv, andra texter och sin omvärld.
Resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Upphovsman
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade och nyanseraderesonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Språkriktighet
Din text visar ett ganska begränsat ordval. Meningsbyggnaden är enkel. Skiljetecken används, oftast korrekt. Stavfel förekommer i viss utsträckning.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet. Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Några få stavfel kan förekomma.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet. Meningsbyggnaden är varierad. Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Struktur och källor
Styckeindelning och rubriker finns till viss del. Källhänvisning antyds.
Texten är styckeindelad och har rubriker. Källa är angiven.
Styckeindelningen och rubriksättningen är genomtänkt. Källangivelsen är korrekt utförd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: