Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tungan rätt i mun!

Skapad 2018-12-14 11:45 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde baserat på UR's material Tungan rätt i mun med tillhörande övningar.
Grundskola 7 Svenska
I dag, liksom under Antiken, är retoriken ett maktmedel. Det är viktigt att vi, med bland annat retorikens hjälp, lär oss att kommunicera bättre; men också att kritiskt granska offentligt tal och genomskåda förtäckta budskap i reklam och propaganda. Fler och fler inser vilken fördel vi har av den här kunskapen i vårt moderna samhälle.

Att bli lyssnad på är en demokratisk rättighet. Att alla kan, vågar och vill tala och lyssna – oavsett bakgrund och social tillhörighet – är en självklar grund i ett demokratiskt och öppet samhälle. I de nya läroplanerna läggs stor vikt vid att kunna uttrycka sig och kommunicera muntligt på olika sätt – i alla ämnen.

Ingen föds till god talare, det är något man blir, genom träning.

(UR - Våga tala - vilja lyssna)

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

Under fem veckor skall eleverna se på filmer, deltaga i olika övningar samt avslutningsvis hålla ett eget föredrag.

Vecka 2:
- Genomgång av Lpp.
- Vad är retorik? Presentation av ämnet och diskussion i grupp.
- Se filmen om kroppsspråk
- Se filmen om rösten
- Göra övningar i grupp.
- Förbereda ett eget föredrag.

Vecka 3:
- Se filmen Våga prata, våga misslyckas.
- Göra övningar i grupp.
Se filmen Få andra att lyssna.
- Förbereda föredraget.

Vecka 4:

- Genomgång av hur man skapar en bra Keynote mm.

- Förbereda föredraget.

Vecka 5:
- Hålla eget föredrag och få respons.
- Lyssna på andras föredrag och ge respon.
(Ev får du spela in ditt föredrag och lägga det på Unikum/Showbie.)
Uppgifter

 • Svenska - muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Uppgiftsmatris muntlig framställning

Rubrik 1

Förnivå
Bra.
Mycket bra.
Riktigt bra!
Framförande
Mottagare Hur den muntliga texten fungerar för den som lyssnar.
Du framför ditt ämne så att innehållet är någorlunda begripligt för den som lyssnar.
Du framför ditt ämne så att det är begripligt för den som lyssnar.
Du framför ditt ämne så att den som lyssnar verkligen förstår vad du menar.
Du framför ditt ämne med lämpliga språk- och stilval så att interaktionen med lyssnaren främjas.
Röst
Du talar oftast otydligt vilket gör att det är svårt att uppfatta vad du säger.
Du talar ibland otydligt, vilket gör att det är svårt att uppfatta vad du säger.
Du talar tydligt och det är lätt att uppfatta vad du säger.
Du talar väldigt tydligt och det är lätt att uppfatta vad du säger. Du använder din röst på ett effektivt sätt.
Tempo
Du talar ofta för fort vilket gör att det är svårt att uppfatta vad du säger.
Du talar oftast i ett bra tempo vilket gör att det ibland är svårt att uppfatta vad du säger.
Du talar i ett bra tempo vilket gör att det är lätt att uppfatta vad du säger.
Du talar i ett bra tempo vilket gör att det är lätt att uppfatta vad du säger.
Publikkontakt
Du inbegriper läraren eller några klasskamrater och visar visst engagemang.
Du har bra kontakt med lyssnarna och du inbegriper flera lyssnare vid ett flertal tillfällen.
Du har mycket bra kontakt med lyssnarna och du inbegriper alla lyssnare vid ett flertal tillfällen.
Du har genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna. Du inspireras av lyssnare och situation så att textens innehåll påverkas.
Kroppsspråk
Du behöver träna mer på hur du skall hantera dina gester och mimik till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar till viss del del gester och mimik till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar tydligt gester och mimik till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar effektivt och medvetet gester och mimik till den muntliga textens syfte och mottagare.
Frihet från manus
Du är väldigt bunden till dina källor (t ex talarkort eller bilder) och har svårt att släppa dem med blicken.
Du talar relativt fritt men är fortfarande ganska bunden till dina källor.
Du talar fritt och använder dina källor endast ibland.
Du talar fritt och är inte bunden till dina källor.
Struktur
Oklar inledning. Otydlig struktur i framförandet. Otydlig avslutning.
Tydlig inledning. Relativt klar struktur i framförandet. Relativt tydlig avslutning.
Tydlig inledning. Övervägande klar struktur i framförandet. Tydlig avslutning.
Intresseväckande och tydlig inledning. Tydligt röd tråd mellan olika områden/ämnen i framförandet. Mycket lämplig och tydlig avslutning.
Den muntliga texten i sin helhet.
Ditt framförande visar att du behöver stöd i ditt fortsatta arbete och att du behöver träna mer på att tala inför andra.
Ditt framförande visar att du har kommit en bit i din utveckling att tala inför andra.
Ditt framförande visar att du har kommit långt i din utveckling att tala inför andra.
Ditt framförande visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: