👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2018-12-14 12:52 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Idrottsplanering fram till vecka 7 (sportlovet).

Innehåll

Syfte - Varför? 

Under veckorna 2-7 kommer du att arbeta med att:
 •  Utveckla dina kunskaper i att anpassa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 •  Utveckla din samarbetsförmåga genom att leka med andra i olika lekar. 
 •  Lära dig olika lekars regler.
 •  Träna och utveckla hur du planerar och leker i ute- och innemiljö.
 •  Utveckla och uttrycka dina tankar kring säkerhet och hänsynstagande vid spel, lek och idrotter.
 •  Med hjälp av diskussioner kring livsstil, olika idrottsbegrepp samt olika träningsformer utveckla dina kunskaper kring hälsa.
 •  Med hjälp av klasskompisar analysera hur olika övningar bör genomföras för att minska skaderisken.
 •  Träna och utveckla olika sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Centralt innehåll - Vad? 

Det här kommer du får undervisning om:
 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse 
RÖRELSE
 • Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott.
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Ord, begrepp och samtal som beskriver upplevelser av olika fysiska aktiviter och träningsformer.
 • Med hjälp av olika träningsformer och diskussioner funderar vi tillsammans på hur olika träningsformer kan ha olika effekter på kroppen, både kroppsligt och mentalt. 
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSER
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelser.

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer.

 

Arbetssätt - Hur?

 

Måndag

Onsdag 

2

Ingen idrott 

Gymnastik och redskapsövningar

 

Redskapsövningar i lag

 

3

Lekar och bollspel

Helklass

 

Golden boll

Spökboll

 

Gymnastik och redskapsövningar

 

Super Mario

4

Gymnastik och redskapsövningar

 

Pixbo gymnastik* 

Gymnastik och redskapsövningar

 

Hinderbingo

 

  Skridskor 31/1                   5

Lekar och bollspel

Helklass

 

 

Gymnastik och redskapsövningar

 

Ninja Warrior

 

6

Gymnastik och redskapsövningar

 

Inspelning av övningar

Gymnastik och redskapsövningar

 

Inspelning av övningar

7

Sportlov

Sportlov 

 

Bedömning?

Du visar att du kan genom att:

 • Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar olika motoriska grundformer. Du visar att du kan anpassa dina rörelser till viss del till aktiviteten. 
 •  Delta i samtal kring egna upplevelser av fysiska aktiviteter och du kan då föra enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Med enkla beskrivningar berätta hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrotter.
 • Du anpassar dig till olika förhållanden och till allemansrättens regler vid genomförande av olika aktiviteter i natur och utemiljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6