Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Engelska arbetsområde 1 åk 4

Skapad 2018-12-14 13:14 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbete utifrån läromedlet Champ 4.
Grundsärskola 4 Engelska
Ett arbetsområde efter kap 1 i läromedlet Champ 4.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina förmågor att lyssna/förstå talad engelska, läsa olika engelska texter, tala och skriva engelska

Du ska utveckla din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Du ska träna upp din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Bedömning - vad och hur

Vad

Din förmåga att:
 •  förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
  Genom att lyssna och försöka förstå :
  -vad som sägs i klassrummet,
  -olika slags texter och muntligt svara på frågor och reflektera om innehållet
  -olika slags hörövningar  och svara på frågor och reflektera kring innehållet
  -lyssna till sångerna

 

 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
  Genom att:
  -läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse)
  -läsa instruktioner
  -läsa sångtexter
 • på ett enkelt och begripligt sätt formulera dig med fraser och meningar i skrift
  Genom att:
  -lösa uppgifter med ord, fraser och meningar
  -skriva dialog, en presentation av dig och andra, en blogg, en festinbjudan och ett e-mail

 • muntligt kunna formulera dig med ord och fraser i presentationer och samtal
  Genom att:
  - samtala om de olika texterna
  -träna  intonation, betoning och uttal
  - delta i samarbetsövningar, inleda samtal, presentera dig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter
  -sjunga

 • använda dig av strategier för att förstå och uttrycka dig
 • kunna anpassa språket, muntligt och skriftligt, efter olika syften, mottagare och sammanhang
  Genom att: 
  -tala/interagera i dialog och presentation
  -Skriva presentation, blogg, inbjudan och e-mail
  -reflektera om skillnaden mellan tal och skriftspråk
  -reflektera över artighetstilltal

 • reflektera över kulturella förseelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.
  Genom att uppmärksamma
  -olika engelska dialekter
  -valutor i engelskspråkiga länder
  -användningen av Mr, Mrs & Ms Hur

Genom 

 • observervationer av ditt arbete under lektionerna
 • diagnosövningar
 • självskattning 
 • bedömningsmatriser

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

Ord och uttryck:

 • hälsningsfraser
 • artighetsfraser
 • talen 1-12
 • familjeord
 • färger
 • klädesplagg
 • frågeord

 

 

 

 

 

 

Språkliga företeelser:

 • sammandragna former: ex: I´m= I am, that´s = that is, here´s= here is
 • a/an
 • frågeord: who, how, when, what, where, why
 • regelbunden plural ex: one sock-two socks

Texttyper

 • dialog
 • sång
 • blogg
 • inbjudan
 • berättelse

 

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp både skriftligt, med hörövningar, läsning och diskussioner. Du kommer också få kombinera läromedel med digitala medel och arbetsformer som film och iPad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  1-6
 • Frågeord, frågor och svar
  En  1-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  1-6
 • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  En  1-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  1-6
 • Berättelser, sånger och ramsor.
  En  1-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-6
 • Instruktioner och beskrivningar.
  En  1-6
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
  En  1-6
 • Ord och ordbilder.
  En  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
 • Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  A 6
 • Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
 • Eleven för välutvecklade resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: