👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 6 (Gamma)

Skapad 2018-12-14 13:29 i Djupedalskolan Härryda
Matematikbedömning år 6
Grundskola 6 Matematik
Vi ska arbeta med "Samband och förändring" och med "Algebra och mönster".

Innehåll

Innehåll:

Vi ska i kapitel 3, "Samband och förändring", bland annat arbeta med:

 • att uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • att beräkna sannolikheter
 • grunder i kombinatorik
 • att avläsa och rita koordinatsystem
 • proportionella samband
 • problemlösning med metoden "rita ett diagram"
 • att kunna förklara och använda begreppen:

procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, sannolikhet,

x-axel, y-axel, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf

 

Vi ska i kapitel 4, "Algebra och mönster", bland annat arbeta med:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • att teckna matematiska uttryck, utan och med variabler
 • att förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • att konstruera och beskriva mönster
 • att teckna och lösa ekvationer
 • problemlösning med metoden "använda ekvationer"
 • att kunna förklara och använda begreppen:

prioriteringsregler, variabel, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av uttryck,

mönster, ekvationer, prövning

 

Hur vi arbetar:

Vi arbetar med aktiviteter, spel, uppgifter i boken, gruppuppgifter och film-genomgångar.

 

Hur du lär dig / visar din kunskap:

 • Du är delaktig och aktiv vid genomgångar och gruppsamtal.
 • Du ber om hjälp för att lära dig om du fastnar/ har varit frånvarande/ känner dig osäker.
 • Du gör diagnoserna 3 och 4.
 • Du gör provräkningen efter kapitel 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik, år 6 (Gamma)

Förmågor

Ej tillräckliga kunskaper
Kunskaper på E-nivå
Kunskaper på C-nivå
Kunskaper på A-nivå
Problemlösning
Begrepp
Metod
Kommunikation