Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Gräshoppan

Skapad 2018-12-14 14:02 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Så arbetar vi med matematik på Gräshoppan

Innehåll

På Gräshoppan använder vi matematik för att undersöka vår omvärld samt lösa vardagliga problem. Vi vill att barnen ska få en inblick i den matematiska världen, kunna samarbeta, för resonemang, komma fram till lösningar, känna glädje och nyfikenhet samt tilltro till sin egen förmåga.

I vår vardag och våra aktiviteter arbetar vi med matematiska problem. Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse och nyfikenhet för siffror, antal, färger, mönster, former, lägesord, mängd, ordning, förändring, tid ,rum och matematiska begrepp.

Vårt syfte är att barnens förmåga att undersöka, reflektera och våga prova olika lösningar ska utvecklas. Det finns inget rätt eller fel bara glädje över att lyckas och vilja lära sig mer.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: