Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2018 åk 6: franska termin 1

Skapad 2018-12-14 14:10 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Franska inom ramen för språkval, första terminen.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Språk är människors främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar dina möjligheter att delta i internationellt studie- och arbetsliv och finna vänner från hela världen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...utveckla din kommunikativa förmåga i tal och skrift

 • kommunicera om vardagliga situationer
 • kommunicera om ämnesområden som du är välbekant med
 • kommunicera i enkla samtal och dialoger
 • kommunicera språkriktigt - bra uttal, stavning och grammatik

...utveckla dina kunskaper om 

 • hur ord och uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i språket i olika situationer

Arbetsområden

 • Hälsningsfraser
 • Presentation av dig själv på ett enkelt sätt
 • Räkneord
 • Veckodagar
 • Klockan och några tidsuttryck, t.ex. idag, efter, vi ses sen
 • Begrepp kring skola och fritid, t.ex namn på saker i klassrummet, olika skolämnen, fritidsaktiviteter
 • Bestämd och obestämd artikel (un/une/la/le)
 • Hur olika bokstavskombinationer låter på franska och vilka bokstäver som inte hörs (stumma ändelser t.ex.)
 • Strategier för hur man kan förstå trots att man inte kan alla ord

Arbetssätt

Vi tränar vår förmåga genom:

 • att lyssna på talad franska, t.ex. under läxförhör och i hörövningar
 • att skriva egna enkla texter, t.ex. dialoger
 • att tala franska på lektionerna, i grupper eller par
 • att läsa olika texter på franska
 • att utöka ordförrådet med hjälp av glosträning, t.ex. quizlet, läxor
 • att göra muntliga presentationer
 • att träna på hur språket är uppbyggt, t.ex. ordföljd och grammatiska regler
 • att köra brain breaks och ha aktiv undervisning, t.ex. genom lekar och dueller på franska 

Detta kommer att bedömas...

 • Hur mycket du förstår vad andra säger.
 • Hur mycket du förstår av innehållet i en text.
 • Hur väl du uttrycker dig i tal och skrift så att andra förstår.
 • Hur väl du interagerar med andra på franska, dvs din förmåga att delta i samtal med klasskamrater och lärare

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6

Matriser

M2
HT2018 åk 6 - franska termin 1

Här kan du förbättra dig!
Du visar förmåga
Du visar god förmåga
Lyssna och förstå talat språk
Du behöver utöka ditt ordförråd. Det gör du genom att regelbundet lära dig nya glosor och lyssna på hur de uttalas.
Du förstår ord och fraser inom bestämda ämnesområden.
Du förstår ett enkelt talat språk inom bestämda ämnesområden. Du förstår klassrumsinstruktioner på franska.
Läsa och förstå texter
Du behöver utveckla din läsförståelse. Översätt texter så du vet vad du läser. Fråga om du inte förstår!
Du förstår delar av korta och enkla texter och kan svara på lätta frågor om texterna.
Du förstår innehållet i korta och enkla texter, även detaljer. Du kan svara på frågor om texterna.
Tala och göra sig förstådd
Våga tala språket! Det gör inget om det blir fel i början, du är nybörjare och måste börja någonstans.
Du säger enkla ord och fraser med begripligt uttal.
Du sätter ihop ord och fraser till ett enkelt språk. Du har bra uttal.
Skriva och göra sig förstådd i text
Träna på stavningen. Repetera viktiga ord och fraser som används ofta så du blir säker på dem.
Du kan skriva ord som är vanligt förekommande. Din text är begriplig med mindre stavfel.
Du sätter ihop ord och fraser till en begriplig text med få stavfel.
Samtala med andra
Repetera några vanliga ord och fraser så att du kan hälsa på andra, svara på enkla frågor och även ställa frågor till andra, t.ex. Vad heter du? och Hur mår du?
Du kan samtala enkelt och begripligt. Du använder enkla ord och inövade fraser för att svara på frågor och driva samtalet framåt genom att ställa egna frågor.
Du kan samtala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du svarar på frågor och ställer egna frågor med bra flyt i kommunikationen.

Ansvarstagande och engagemang

Detta betygsätts inte men ligger till grund för hur bra du hänger med i undervisningen och i förlängningen även hur bra du presterar och visar dina förmågor på lektionerna. I läroplanen står det som ett mål att varje elev ska ta personligt ansvar för sina studier och för sin arbetsmiljö.
Här kan du förbättra dig!
Du visar förmåga
Du visar god förmåga
Ansvarstagande och engagemang
Du kan utnyttja lektionstiden bättre. Du kan bli bättre på att göra läxan.
Du tar ansvar för din egen språkutveckling genom att arbeta aktivt på lektionerna och utöka ditt ordförråd genom läxläsning.
Du gör det lilla extra för att förstå bättre och lära dig mer, t.ex. genom att föra egna anteckningar och leta efter nya ord i gloslistor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: