Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning åk 1

Skapad 2018-12-15 10:09 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning".

 

 

Matriser

Ma
Muntliga uppgifter ht och vt åk 1

Ht åk 1
Godtagbara kunskaper ht åk 1
Mer än godtagbara kunskaper ht 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Mer än godtagbara kunskaper vt 1
Talraden
Jag räknar till 25.
Jag räknar till 50.
Jag räknar till 115.
Jag räknar till 100.
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 80).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 195 och räkna till 220).
Jag kan räkna nedåt från 5.
Jag kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0).
Jag kan räkna nedåt från 20 (stoppa vid 0).
Jag kan räkna nedåt från 15 (stoppa vid 0).
Jag räknar nedåt från 71 (stoppa vid 57).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-100).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-250).
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-5).
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10).
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 0-100).
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50).
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 0-300).
Antalskonstans
Att veta att antalet är detsamma även om det sprids ut, "Fem myror är fler än fyra elefanter"
Jag kan jämföra två mängder (stora och små saker).
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats (6).
Subitisering/
Att se antal utan att räkna.
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4).
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6).
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18).
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11).
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Jag kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6).
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10).
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20).
Minskning/skillnad
Jag kan och förstår med hjälp av föremål hur jag minskar med 1 eller 2 (0-10) prövas vt åk 1.
Jag kan säga en räknesaga som passar till 15-4. Jag kan svara på hur mycket 19-7 är.
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3).
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6).
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13).
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13).
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15).
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två högar på ett sätt.
Jag kan dela upp 5 föremål i två högar på fler sätt.
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (antal mellan 7-10).
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10).
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (antal mellan 11-19).
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var.
Jag kan dela upp föremål så vi får lika många var (8, 10).
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12).
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4).
Jag vet vad hälften av 12 och 50 är. Jag vet vad dubbelt så mycket som 100 och 15 är.

Ma
Skriftliga uppgifter vt åk 1

Godtagbara kunskaper vt åk 1
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 1
Hur många?
Jag kan koppla antal med rätt siffra 0-10).
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15).
Jag kan talens grannar (0-200).
Antal
Jag kan räkna hur många saker av varje jag ser på en bild (0-5).
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-10.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-50.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-300.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Additon, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-6.
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10).
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: