Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska reaktioner

Skapad 2018-12-15 11:41 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Kemi
Mängder med intressant information finns samlat i det periodiska systemet. Erhåller du kunskaper om det periodiska systemet kan du minst lika mycket eller mer kemi än vad kända Alkemister visste på sin tid. Många av alkemisternas mål var att finna "de vises sten" eller "the philosopher's stone". Historian berättar för oss att man trodde att stenen var en sorts substans som kunde omvandla vanliga metaller som kvicksilver, till ädla metaller som guld. Idag vet vi att det inte finns någon sådan substans. Men vi har kunskaper och utrustning för att bygga om "vanliga" metallatomer till guldatomer.

Innehåll

Periodiska systemet, reaktioner och bindningar

Syfte

Vi ska få kunskaper om periodiska systemet. Exempelvis för att kunna förutse varför vissa ämnen reagerar eller inte reagerar med varandra.

 

Centralt innehåll

Undervisningen fokuserar på att ge kunskaper om:

 • Begreppen: Atommassa, atomkärna, proton, neutron, elektron, skal, valenselektron, isotop, atomnummer, ädelgasstruktur, oxidation, reduktion, joner, salt, jonbindning, elektronparbindning, jonförening, molekylförening.
 • Uppdelningen av det periodiska systemet: Övergångsmetaller, icke-metaller, halvmetaller, alkaliska metaller och alkaliska jordartsmetaller
 • Vad som menas med grupper och perioder
 • Vad atomer är uppbyggt av och vad som skiljer olika atomslag åt
 • Hur atomens partiklar hör ihop med begreppen atomslag, isotop och jon.
 • Att grundämnen gärna går ihop med varandra och bildar föreningar (jonföreningar och molekylföreningar)
 • Hur det går till när joner bildas.
 • Varför grundämnen reagerar eller inte reagerar med varandra

 

Undervisningen fokuserar också på laborationer och ska utveckla förmåga att:

 • Genomföra laborationer 
 • Förstå vad som är viktigt när man planerar en laboration (noggrannhet) 
 • Kunna planera en laboration

Hur vi lär oss

 • Genomgångar
 • Kortare grupparbeten med frågeställningar
 • Simuleringar som "build an atom"
 • Instuderingsfrågor
 • Laborationer om grundämnena

Material

Finns på google classroom

Bedömning

Du visar att du lärt dig genom att 

 • Ett prov vecka 4 som testar dina kunskaper om periodiska systemet, atomens delar, reaktioner, grundämnen och kemiska föreningar. 
 • Ett tillfälle vecka 5 där ni får planera en undersökning (så noggrant ni kan) och ställa en hypotes utifrån en given frågeställning.

 

Matriser

Ke
Periodiska systemet

Ej uppnått kunskapskraven
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: