Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, HT18, åk 4

Skapad 2018-12-15 12:39 i Freinetskolan Mimer Freinet
I biologin denna termin så kommer vi att jobba med kroppen (droger, funktion på olika organ, sexualkunskap), fotosyntes/förbränning, ekosystem.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur fungerar din kropp? Vad finns inuti din kropp och hur samverkar organen i kroppen? Vad påverkar hur du mår och vilka organ påverkas? Hur blev du du? Vad händer i din kropp vid puberteten?

Innehåll

Centralt innehåll i Biologi

De centrala innehållen i biologi som vi kommer att jobba mot under ht-18

Arbetssätt, arbetsformer

Vi kommer att utgå från en tom kropp på ett papper och sedan fylla den tillsammans med viktiga inre organ.

 • Grupparbete om ett organsystem som du tilldelas. Då du använder olika källor för att söka information. 
 • Vi ser filmer och läser i boken om biologi.
 • Arbetshäfte om organsystemen.
 • Vi går igenom vad som händer i puberteten och har en frågelåda.
 • Vi bjuder in skolsyster för att informera och svara på frågor om hygien, sjukdomar och hälsa.
 • Vi arbetar med en ordlista där du skriver ner viktiga begrepp.
 • Vi genomför en undersökningar med våra sinnen och sedan får du planera en egen som du genomför och redovisar i din NO bok.
 • Du får en uppgift kopplad till svenskan och So:n som du redovisar i slutet av temat.
 • Vi har ett prov om organsystem och puberteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kropp och hälsa

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp. - Vilka människans stora organsystem är.
Eleven har svårt att använda vardagliga termer och visa egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning. (Visar ej Grundläggande kunskaper)
Eleven använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning. (Grundläggande kunskaper)
Eleven använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskapliga termer och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning. (Goda kunskaper).
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga begrepp. (Mycket goda kunskaper).
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp. -Puberteten.
Eleven har svårt att använda vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskapliga termer och begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan relatera till samband i människokropen - Hur organsystemen samverkar.
Eleven har svårt att förklara vissa samband med vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter
Eleven kan förklara vissa samband med vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter
Eleven kan förklara med vardagliga termer och sina kunskaper i naturvetenskap, men inte helt fullständigt eller korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva och förklara

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

.
Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera frågor om hälsa. -Vad man ska tänka på för att leva hälsosamt.
Eleven kan inte göra ett eget ställningstagande och motivera det.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande och motivera det.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande, motivera det med sakliga argument samt utveckla argumenten.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande, motivera det med sakliga, naturvetenskapliga argument för och emot samt se konsekvenser.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Du planerar och genomföra en systematisk undersökning som du sedan analyserar och dokumenterar.
Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Följa en instruktion till en undersökning om kroppen och sedan planera för och genomföra en egen undersökning om kroppen.
Eleven kan inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kan inte **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som **det går att** arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentationen är skriven i formen av en laborationsrapport och innehåller alla rubriker/ delar.
Eleven gör inte **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Delar i redovisningen fattas. Den är otydlig.
Eleven gör **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Delar i redovisningen fattas. Den är till viss del otydlig.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Alla delar i redovisningen finns med. Den går att följa och förstå.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Alla delar i redovisningen finns med och innehåller tydliga beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: