Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi HT-18, skolår 4

Skapad 2018-12-15 13:21 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi kommer att jobba med värme/energi, blandningar/lösningar, syra/bas, fotosyntes och förbränning, fossila och förnybara bränslen och vattnetskretslopp
Grundskola 6 Kemi
Vi jobbar med ämnens egenskaper och att skilja ämnen åt. Du genomför och planerar experiment och dokumenterar dem.

Innehåll

Centralt innehåll kemi

Du ska kunna:

 • Förstå och beskriva materiens uppbyggnad med partikelmodellen.
 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • Ge exempel på några grundämnen och berätta om dess tre faser, fast, flytande och gasform.
 • Ge exempel på en kemisk reaktion
 • Förstå begreppen surt och basiskt och ge exempel på några basiska och sura ämnen.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Kunna genomföra och planera en systematisk undersökning inom området kemi.
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Arbetssätt, arbetsformer

Du läser i böcker om kemi för att lära dig ord och begrepp och nya fakta. Vi använder boken "koll på No" och "boken om fysik och kemi".

Du planerar en egen laboration för att ta reda på ett ämnes egenskaper.

Vi ser filmer om olika ämnens egenskaper.

Vi kommer att tillsammans besluta om hur du ska visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, vt 16, skolår 4-6

Första kunskapskravet

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information
Skriftlig Uppgift Eleven kan använda information ur naturvetenskapliga källor i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
Eleven **har svårt** att använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **viss** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **god** anpassning till sammanhanget
Samtala och diskutera
Hur du deltar i klassens diskussioner, grupp/ pardiskussioner
Du **har svårt att** ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om bland annat försurningen av miljön, på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om bland annat försurningen av miljön, på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om bland annat försurningen av miljön, på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om bland annat försurningen av miljön, på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Andra kunskapskravet

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammantagen bedömning av arbetet med experimenten under lektionerna.
Eleven har svårt att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och att **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som **det går att** arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat
Eleven kan har svårt jämföra sina och andras resultat och för då **med hjälp enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **har svårt att se vad** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **bidrar till att ge förslag** som kan förbättra undersökningen
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag som efter någon bearbetning** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag** som kan förbättra undersökningen.
Testuppgift
Eleven har svårt att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och att **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som **det går att** arbeta systematiskt utifrån.
Hur du hanterar utrustningen
I arbetet använder eleven **inte** utrustning på ett säkert och i **huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i **huvudsak** fungerande sätt.
Egna experiment
Eleven gör **ingen/för enkel** dokumentation av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp, blandade uppgifter i testet
Eleven har **till viss del grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det **delvis** genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp.
.Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god användning** av kemins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa och något gemensamt drag med **god användning** av kemins begrepp.
Begrepp, uppgift på testet
Eleven har **till viss del tillräckligt grundläggande** kunskaper om kemiska fenomen och visar **inte det genom att ge exempel på** och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp
Eleven har **goda** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god** användning av kemins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa och något gemensamt drag med **god** användning av kemins begrepp
materiens uppbyggnad , ämnens tre grundformer
Eleven har **till viss del tillräckligt grundläggande** kunskaper om kemiska fenomen och visar **inte det genom att ge exempel på** och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp
Eleven har **goda** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god** användning av kemins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kemiska fenomen och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa och något gemensamt drag med **god** användning av kemins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: