Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Skapad 2018-12-15 16:22 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F
I förskoleklassen arbetar vi för att utveckla våra förmågor. Denna planering lägger fokus på vår förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

 

Mål & syfte:

Genom undervisningen kommer eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Nuläge:

Genom screening, frågor och fotodokumentation få fram var eleven befinner sig i början av förskoleklassåret.

 

Undervisning:

För att utveckling sker byggar vi undervisningen på att vi arbetar enskilt, i par, i mindre grupp och i helklass. Detta sker så som vi ser nedan:

 

SAMTALA

 • Vi berättar hur vi tänker och känner för varandra
 • Vi pratar tillsammans i grupp eller med en kompis
 • Vi berättar varför vi tycker som vi tycker eller gör som vi gör
 • Vi berättar på olika sätt så att alla förstår
 • Vi pratar om böcker och vad boken handlar om
 • Vi ställer frågor när vi inte förstår

LYSSNA

 • Vi lyssnar när andra pratar
 • Vi lyssnar till instruktioner
 • Vi lyssnar efter bokstäver i ord
 • Vi läser/lyssnar på olika berättelser och texter

SKRIVA

 • Vi skriver bokstäver, ord eller meningar
 • Vi skriver olika symboler

 

Förväntad effekt:

Vi förväntar oss att varje elev utvecklar sin förmåga att kunna kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: