Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa och upprätthålla goda relation och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt

Skapad 2018-12-15 17:00 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F
I förskoleklassen arbetar vi för att utveckla våra förmågor. Denna planering lägger fokus på vår förmåga att skapa och upprätthålla goda relation och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt

Innehåll

 

Mål & syfte:

Genom undervisningen kommer eleverna utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relation och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt.

 

Nuläge:

Genom sociogram, frågor och fotodokumentation få fram var eleven befinner sig i början av förskoleklassåret.

 

Undervisning:

För att utveckling sker bygger vi undervisningen på att vi arbetar enskilt, i par, i mindre grupp och i helklass. Detta sker så som vi ser nedan:

 •  Vi lyssnar när våra kompisar pratar
 • Vi pratar inte i mun på varandra
 • Vi pratar om regler och följer regler
 • Vi är snälla mot varandra
 • Vi hjälper varandra
 • Vi låter alla vara med
 • Vi låter ingen vara ledsen
 • Vi ger kloka råd till varandra
 • Vi delar med oss av våra förslag
 • Vi samarbetar

 

Förväntad effekt:

Vi förväntar oss att varje elev utvecklar sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relation och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: