Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma Tal och räkning Åk 7 ht-18

Skapad 2018-12-15 22:02 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 1 i X-boken (upplaga 4)
Grundskola 7 Matematik
Höstens matematik har rubrikerna: Mönster och tal Räknesätt och räknemetoder Form och storlek (fortsätter vi med på VT)

Innehåll

Mål

- kunna se mönster i olika figurer och tal
- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
- kunna jämföra och storleksordna tal
- se samband mellan de fyra räknesätten
- göra beräkningar med räknesätten
- avrunda tal och göra överslag

Arbetssätt och redovisningsform

Arbete med bokens arbetsuppgifter
Testa dig själv i bokens självrättande diagnoser och frågor om nya begrepp mm
Problemlösning enskilt och i grupp
Varje vecka har du i uppgift att repetera förra veckans innehåll, det kan t ex vara nya begrepp och metoder

Visa din kunskap - Bedömning 

Muntligt när vi diskuterar uppgifter i helklass eller i små grupper
Veckans repetitionsuppgifter (läxan) redovisas omväxlande muntligt/skriftligt
Prov 

Reflektion

 Avsluta följande meningar i kommentarsfältet:
- Jag är stolt över ...
- Jag måste träna mer på ...
- För att utvecklas ska jag ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
(Aspekt 1, 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av lämplig strategi och metod, svarets rimlighet
Begrepp
(Aspekt 3, 4, 5) Använda och beskriva olika begrepp, växla mellan olika former
Metod
(Aspekt 6) Metodens lämplighet (och effektivitet) i rutinuppgifter
Kommunikation
(Aspekt 7) Redovisningens tydlighet och effektivitet
Resonemang
(Aspekt 8) Framföra och bemöta matematiska resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: