Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CSS

Skapad 2018-12-16 12:59 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Webbteknik
Lära dig att använda CSS(Cascading Style Sheets).

Innehåll

HTML hanterar innehållet(text och bilder) på webbsidan, och webbläsaren använder sina standardinställningar vid presentationen av sidan.
Den är ganska tråkig.
Vi som utvecklar webbsidor kan göra dem snyggare, för att göra det måste vi använda CSS(Cascading Style Sheets).

CSS kan man lägga till på olika sätt:

 

 • Inline.

 • I head av dokumentet.

 • Separat fil som länkas in.

Uppgifter

 • CSS

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
  Web
 • Kunskaper om teckenkodning och förmåga att hantera olika standarder för teckenkodning.
  Web
 • Kunskaper om applikationsarkitektur, inklusive separation av olika slags logik.
  Web
 • Centralt innehåll
 • Teckenkodning: orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.
  Web  -
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  Web  -
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
  Web  -
 • Terminologi inom området webbutveckling.
  Web  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver översiktligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.
  Web  E
 • Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
  Web  E
 • Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Eleven testar produkten i några webbläsare samt vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet.
  Web  E
 • Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.
  Web  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: