Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning-Förskoleklass Köpenhamn

Skapad 2018-12-16 13:18 i Vallhamra skola Partille
Språkträning efter Bornholmsmodellen
Grundskola F Svenska
Fånga barnens intresse för ord och bildförståelse. Träna på :Att lyssna,rim och ramsor, språkljud, Bokstäver-Alfabetet. Att kunna bilda små ord, meningar. Berätta och lyssna på sagor. Lära sig att ljuda ihop bokstäverna.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområde:

Varje vecka jobbar vi med veckans bokstav då vi använder oss av UR:Bokstavslandet och av stenciler. Vi pratar om föremål som börjar på samma bokstav.

Vi formar egna bokstäver i skrift, läser sagor, berättelser eller spelar spel där bokstäver är det centrala innehållet.

Vi arbetar efter Bornholmsmodellen där vi går igenom de olika språkleksgrupperna.

 I arbetsområdet ska eleverna få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Alfabetet och bokstäverna
 • Ljuda,språkljud
 • Versaler och Gemener
 • Språklig medvetenhet
 • Fantasi och kreativitet

 

Undervisning och Arbetsformer:

Barnen får skriva, rita och forma veckans bokstav. 

Barnen tänker ut ord som börjar på veckans bokstav. Vi bygger ord och lyssnar på hur bokstaven låter.

Vi tittar på bokstavslandet, Trulle, Bilder,Stenciler, Bilduppgifter.

Barnen arbetar både enskilt och i grupp av olika storlekar.

Utvärdering

Vilket resultat vill vi se?

 • Att barnen kan forma både stora och små bokstäver.
 • Att barnen kan koppla rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav
 • Att barnen får såpass kännedom om bokstäver ,så att det kan öka förmågan att bilda ord.
 • Att varje barn kan lyssna när andra elever och vuxna läser.
 • Att barnen vet hur sitt namn ser ut och vilka bokstäver namnet innehåller.

Hur ska utvärderingen ske?

Utvärdering sker genom att pedagogerna lyssnar på hur barnen kan uttrycka sig i olika sammanhang. Tillsammans med barnen ser vi tillbaka på arbeten gjorda under året.

Vi utvärderar även genom foton och själva skapandet som skett under vårt arbete. Vi ser även till barnens skrivutveckling genom att gå igenom vad de lärt sig under året.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: