Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjälte eller nåt!

Skapad 2018-12-16 14:44 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Maskeradkläder till fritids
Grundskola F – 9 Slöjd
Vi kommer skapa utklädningskläder eller leksaker och ge bort det till de yngre barnen!

Innehåll

   

 

Under några veckor kommer vi skapa utklädningskläder såsom mantlar, masker, västar och huvudbonader eller leksaker som på något sätt kan förgylla de yngre barnens lekmiljö på skolan. Din fantasi bestämmer! Vi avslutar med att personligen leverera våra saker till småskolan.

 

Inledning - Skiss

Du kommer inleda arbetsområdet med att skissa på en eller flera idéer där jag vill se minst tre skisser för att förstå hur du tänkt. Dessa skisser fotar du av och lägger in i din dokumentation. (se nedan)

På skissen skall det finnas:


* Idén/produkten

* Ungefärliga mått

* Material du tänkt använda

* Teknik/tekniker du kommer arbeta med 

 

Varför man är hjälpt av att skissa och varför det är bra  förklaras i den här filmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=876jEM2EK8s

 

Dokumentation

Du ska skapa ett dokument som du döper till: din klass, ditt namn och sedan lägger till vad det är du jobbar med.

Från lektion ett vill jag att du dokumenterar slöjdprocessen genom bild och skrift efter varje lektion. Din dator behöver alltså alltid vara med!

Här ska det kort stå vilket moment du arbetat med, samt dina motivationer till dina val idag eller vad du lärt dig. Skriv även vad du skall fortsätta med nästa lektion och använd slöjdspecifika begrepp så ofta du kan när du skriver.

Efter avslutat arbete skall du analysera ditt arbete (på max en sida) över hur det gått och över vad du lärt dig! 

  

Bedömning

Jag tittar när du arbetar på din förmåga

 

...att göra - planerar, skissar och skapar

...vilka material du kombinerat och varför

...att få handen att göra som huvudet vill

...att tänka efter före.

...att vilja göra annorlunda eller bättre

...att vara kreativ

...att kunna berätta vad man tänker göra

...varför du valt de olika teknikerna

...att förklara varför arbetet blev som det blev

...att kunna berätta hur slutresultatet blev och varför

DETTA SISTA arbete kommer alla8  kunskapskraven att bedömas, se längre ned på sidan.

 

Hämtat ur kursplanens text på lite svårare språk betyder det detsamma som att jag tittar på din förmåga att:

1. formge och framställa olika föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

2. välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

3. analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

4. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

En kort film om "Slöjdens fyra förmågor"

https://www.youtube.com/watch?v=ZvyZgCCNoak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
D
C
B
A
Kunskapskrav / Förmåga
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyg D innehåller att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyg B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: