Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- boken om biologi kapitel 1 och 2

Skapad 2018-12-16 14:47 i Ätranskolan Falkenberg
Detta är en planering utifrån boken om Biologi. Matrisen är gjord utifrån HEJA.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med vad biologi är och hur allting hänger ihop och samspelar i naturen och samhället.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

-  använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

- genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

- använda biologins begrepp (ord om biologi) , modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen (biologiska samband i naturen) och samhället.

 

Du ska kunna svara på frågorna nedan:

 

Kapitel 1

Vad är biologi?

Hur vet vi det vi vet idag?

Hur kan man sortera växter och djur?

Vad är viktigt att tänka på när man gör en undersökning?

 

Kapitel 2

Varför ser växterna ut som de gör?

Hur kan växterna sorteras?

Hur gör växter för att klara av leva på olika ställen?

Hur får en växt näring så att den kan växa?

Hur får växterna barn?

Vad kan människorna använda växterna till? Är det skillnad hur de används idag och hur de användes förr?

Vad är viktigt att tänka på när man gör ett växtexperiment?

Arbetssätt

För att kunna svara på frågorna som är ovan så ska du få:

- odla fram ärtskott och solrosfrö och dokumentera vad som sker över tid.

- läsa, diskutera och arbeta i Boken om Biologi och i arbetsboken.

- forska om olika växters betydelse för människan.

Detta kommer vi att göra både enskilt, par och i grupp.

Bedömning

Jag kommer att ge dig möjlighet att visa din kunskap genom att göra " Kan du det här?" som avslutar kapitlet. Så småningom kommer du att få ett test  ifrån " DINO" materialet, som du kan visa om du kan göra en systematiska undersökning. ( "Spelar det nån roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller nedåt?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: