Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2018-12-16 15:50 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Diskutera och resonera skriftligt i en utredande text - en vanlig texttyp både i gymnasiet och på universitetet.

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sve
Utredande text

E
C
A
Innehåll och källhänvisning
Eleven resonerar kring orsakerna bakom XX och ger förslag på hur man kan förebygga det/vad det kan leda till. Eleven presenterar något från källtexten. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från källtexten är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till källtexten.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: