Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht18 - Åk6

Skapad 2018-12-16 16:29 i Långsjöskolan Norrtälje
Planering för en hösttermin i åk6
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under den här terminen arbetar vi med idrott och hälsa av olika slag. Vi lär oss orientera i skogs- och stadsmiljö, testar på olika typer av bollekar där man behöver samarbeta i sitt lag, visa hänsyn och kunna följa regler. Vi dansar tillsammans och i mindre grupper och övar även på att skapa egna danser. Vi simmar och tränar på livärddning i vatten och i andra situationer.

Innehåll

Lektionsupplägg och bedömning:

 

* Orientering:

Vi tränar muntligt och skriftligt på kartans tecken och färger, hur man passar en karta samt hur man väljer och följer ett vägval fram till en kontroll. Vi tränar orientering praktiskt genom att gå kartpromenader, samt orientera i skog och i stadsmiljö med så kallad fotoorientering.

Bedömning: Hur väl och hur säkert du visar att du kan orientera praktiskt och förstår dig på kartan. 

 

* Bollekar:

Vi testar på olika idrotter med boll, t ex fotboll, handboll och basket samt bollekar som spökboll, ambassaden och Harry Potter. I dessa aktiviteter får eleverna träna på att samarbeta i sitt lag, visa hänsyn mot med- och motspelare, följa regler, samt träna teknik, utförande och goda strategier. 

Bedömning: Hur väl du kan anpassa dina rörelser till de olika aktiviteterna och på det viset bidra till framgång för laget. 

 

*Simning och livräddning:

Vid två tillfällen går vi till badhuset för att träna och visa upp att man kan simma enligt Svenska livräddnigssällskapets definition för att vara simkunnig: Man ska kunna simma 200 m varav 50 m ryggsim, utan någon vila. I badhuset tränar vi också på att rädda en person som håller på att drunkna. Vi tränar på att simma med boj, hämta dock från botten, lägga i person i boj samt bogsera person i boj. 

Vi tränar även teoretiskt och praktiskt på att hantera nödsituationer enligt metoden LABC (Larma, andning, blödning och chock). Eleverna får göra en skriftlig uppgift angående detta. 

Bedömning: Genom att praktiskt visa att du kan simma och med vilken säkerhet du kan livrädda i vatten. Genom din skriftliga uppgift i LABC samt vad du visar muntligt under lektionerna. 

 

*Dans

Vi följer dans och rörelser till musik med hjälp av Youtube, både latinsk aerobics och Just dance. Vi tränar in en koreografi tillsammans i streetdance samt skapar egna danser i grupper. 

Bedömning: Hur väl du kan följa takt, rytm och sammanhang, hur väl du kan öva in en serie rörelser samt hur du bidrar till skapandet av gruppens dans. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 6

Ej uppnått målen ännu
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lysande kunskaper
Anpassa rörelser - lek, spel, idrott
Du har inte deltagit i tillräcklig utsträckning. Du är inte tillräckligt delaktig i aktiviteten. Du behöver träna mer på att utföra passningar, skott och att göra rätt rörelser.
Du deltar oftast och försöker vara delaktig i spelet. Du kan utföra passningar och skott med viss säkerhet. Du kan utveckla din förmåga att röra dig mer i spelet och bidra till framgång för laget.
Du deltar aktivt nästan alltid och är delaktig i spelet. Du kan utföra passningar och skott med god säkerhet och bidrar till viss del till framgång för laget. Du har god teknik i flera olika aktiviteter. Du förstår spelets idé på ett bra sätt.
Du deltar alltid aktivt och är väldigt delaktig i spelet. Du har väldigt god teknik i många olika aktiviteter. Du bidrar till stor del till framgång för ditt lag. Du förstår spelets idé på ett mycket bra sätt.
Anpassa rörelser - dans
Du har inte deltagit i tillräcklig utsträckning. Du har svårigheter att lära dig enkla rörelser till musik samt att följa takten.
Du deltar till viss del och visar att du kan lära dig enklare rörelser till musik. Du kan till viss del följa takt och rytm. Du kan bli säkrare på att utföra dina rörelser på rätt sätt och i takt till musiken.
Du deltar aktivt större delen av tiden. Du har visat att du kan följa rörelser till musik med ganska god takt och rytm. Du kan utföra rörelserna med viss känsla och flyt. Du bidrar till viss del till gruppens arbete.
Du deltar alltid aktivt. Du har visat att du kan följa rörelser till musik med god takt och rytm. Du kan utföra rörelserna med god känsla. Du bidrar till stor del till gruppens arbete. Du kan öva in en serie rörelser på ett säkert sätt.
Simning
Du klarar ännu inte att simma 200 m varav 50 m ryggsim. Eller så har du ännu inte visat att du kan det.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Du kan utveckla din teknik i bröst- och ryggsim så att du orkar ännu längre på ett energisparande sätt.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Du har god teknik i både bröst- och ryggsim.
Livräddning i vatten
Du har ännu inte visat eller klarat av att simma med boj, lägga person i boj och bogsera person i boj.
Du har visat att du med viss säkerhet kan simma med boj, lägga person i boj och bogsera person i boj.
Du har visat att du kan på ett ganska säkert sätt simma med boj, lägga person i boj på korrekt sätt och bogsera person i boj. Du klarar att hämta upp en docka från botten.
Du har visat att du med god säkerhet kan genomföra alla dessa moment i följd och med bra flyt: Simma med boj, hämta dock från botten, lägga person i boj och bogsera person i boj.
LABC (Larma, andning, blödning, chock)
Du har ännu inte deltagit i undervisningen eller visat att du förstår hur man kan ta hand om en nödsituation enligt metoden LABC.
Du har visat att du kan beskriva och visa några delar i metoden LABC.
Du har visat att du kan beskriva och utföra de flesta delar i LABC på ett ganska utförligt sätt.
Du har visat att du kan beskriva och utföra samtliga delar i LABC på ett mycket utförligt sätt.
Orientering
Du har ännu inte deltagit i tillräcklig utsträckning eller visat att du kan ordentligt. Du har svårigheter att förstå kartans färger och tecken, passa kartan och att följa kartan medan du går.
Du har visat att du kan en del färger och tecken på kartan. Du vet hur man passar kartan. Du kan hitta enklare kontroller som t ex finns precis vid en stig.
Du har visat att du kan de flesta färger och tecken på kartan. Du kan med god säkerhet passa kartan. Du kan hitta både enklare och några svårare kontroller på kartan, som ligger en bit ifrån en stig till exempel.
Du har visat att du med god säkerhet kan läsa av kartans färger och tecken. Du kan hitta både enklare och svårare kontroller med god säkerhet och väljer genast rätt vägval till kontrollen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: