👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik-samhället och skolans värdegrunder åk 1 Ht-18

Skapad 2018-12-16 17:35 i Strandskolan Kristinehamn
Trafikregler och att leva tillsammans.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan och hur man ska göra för att alla ska trivas och må bra. Vi kommer även att samtala om trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina kunskaper om varför man går i skolan, vem som bestämmer och arbetar på en skola och hur man är en bra kompis.
Du ska också få lära dig hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna berätta om varför vi går i skolan, vilka som arbetar på en skola och hur man är en bra kompis.

Du ska kunna beskriva hur ett klassråd går till och ha förståelse för den demokratiska processen.
Du ska kunna berätta om några trafikregler och några faror som finns i trafiken.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av SO-boken PULS. Vi kommer att samtala, dokumentera, diskutera och gå ut i verkligheten för att se hur skola och trafik fungerar. Vi kommer att se på olika filmer. Vi kommer att ha värderingsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3