Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO 7C - Vt 19

Skapad 2018-12-16 18:11 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vecka 50-10: Geografi Vecka 11-23: Historia

Innehåll

 

Terminsplanering SO 7C: Vt-19

 

Vecka 50-10: GEOGRAFI

 

Tema: Klimat - Asien - Afrika (Nord- och Sydamerika om vi hinner)

 

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

 

Livsmiljöer

 • Jordens klimat­ och vegetationszoner. Hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Hur jordens befolkning är fördelad. Orsaker till och konsekven­ser av den ojämna fördelningen.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Sårbara platser och naturgivna risker/hot, exempelvis jordbävningar och torka och deras konsekvenser.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

 

Vecka 11-23: HISTORIA

Tema: Antiken (Grekerna och Romarna)

 

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

Hur historia används och historiska begrepp

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och  hur de används i historiska sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: