Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO 8A - Vt 19

Skapad 2018-12-16 18:26 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vecka 49-9: Religion Vecka 10-23: Historia

Innehåll

 

Terminsplanering SO 8A: Vt-19

 

Vecka 49-9: RELIGION

 

Tema: Världsreligionerna: Judendom - Kristendom - (Hinduism) 

 

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i religion:

 

Religioner och andra livsåskådningar

 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Centrala tankegångar och urkunder inom judendom, kristendom och hinduism.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

Religion och samhälle

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några politiska skeenden/konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

Identitet och livsfrågor

 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av  identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

 

Vecka 10-23: HISTORIA

 

Tema: Revolutioner som förändrat världen (amerikanska, franska, industriella)

 

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

 

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige,  Norden, Europa och några olika delar av världen.

 

Hur historia används och historiska begrepp

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och  hur de används i historiska sammanhang.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: