Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, åk. 3

Skapad 2018-12-16 18:56 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Varför är de arkeologiska fynden så viktiga när man vill lära sig mer om forntiden? Varför kan forntiden delas in i olika åldrar och vad menar man med det? När vi lär oss om hur vårat sätt att leva har förändrats och varför det har förändrats lär vi oss lite om oss själva.

Innehåll

Vad arbetar vi med?

Tillsammans pratar vi om hur en tidslinje kan tolkas. Vi börjar pratar om de stora indelningarna man kan göra och vad som skiljer dem åt. Vi zoomar in forntiden och börjar titta på likheter och skillnader i början och slutet av  forntiden. Till sist arbetar vi med stenålderns, bronsålderns och järnålderns likheter och skillnader.

 

Hur arbetar vi?

Vi tittar på film och pratar om innehållet

Vi läser i böcker

Vi läser kortare texter i några olika ämnen, som vi själva väljer och svarar på frågor till texterna.

Vi tillverkar en tidslinje och väljer några föremål som vi avbildar, berättar för klassen om och sätter upp på vår tidslinje.

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du deltar i vårt arbete i klassrummet. Jag lyssnar till din muntliga framställning om dina föremål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3

Matriser

SO
Forntiden, åk. 3

Behöver stöd för att uppnå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Hi   3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi   3
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Hi   3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: