Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-12-16 19:06 i Långavekaskolan Falkenberg
Bygger på att göra jämförelser mellan de nordiska länderna, samt att arbeta med topografiska och tematiska kartor.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Följ med på en spännande resa genom Norden. Dikt eller fakta. Vad är likt och vad är olikt.

Innehåll

Du ska träna på att

 • använda dina kunskaper för att resonera kring likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • använda dina kunskaper om olika sorters kartor för att kunna resonera hur natur och människor påverkar varandra.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • vad en topografisk karta är och vad en tematisk karta är och hur man använder dem
 • Nordens namngeografi
 • de nordiska ländernas natur, tillgångar, näringar etc
 • likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

 

Du visar dina kunskaper genom att

 • göra och lämna in uppgifter under arbetets gång
 • lämna in slutuppgiften kring jämförelser av de nordiska länderna
 • delta i diskussioner och samtal

 

Vi kommer att arbeta med följande:

 • serien Geografens Testamente Norden
 • läsa texter
 • kartuppgifter
 • egna inlämningsuppgifter
 • samtal och dsikussioner
 

Uppgifter

 • Jämförelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: