Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2018-12-16 21:16 i Björkås särskola Ludvika
Vi lär oss klockan samt olika matematiska begrepp
Grundsärskola F – 3 Matematik
Vi jobbar med den analoga och den digitala klockan samt skriver räknehändelser med matematiska tidsbegrepp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Undervisningen kommer handla om:

 • analoga klockan
 • digitala klockan
 • hel och halvtimme
 • kvart i och kvart över
 • fem i och fem över
 • tio i och tio över
 • tjugo i och tjugo över
 • fem över halv och fem i halv

Matematiska tidsbegrepp:

 • Senare
 • tidigare
 • om en och en halv timme
 • för en och en halv timme sedan
 • tidsskillnader

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer lära dig detta genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • jobba praktiskt med olika spel 
 • diskutera i gruppen
 • jobba enskilt
 • öva på ipad samt på datorn

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal om klockan och tidsåtgång
 • skriva räknehändelser med matematiska tidsbegrepp

Hur du får visa vad du kan:

Visa lärandet genom att:

 • deltaga i diskussioner och samtal kring klockan
 •  visa räknehändelser med matematiska begrepp

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du vet vad orden senare och tidigare betyder och visar det genom att använda ordet i ett sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du visar också att du förstår begreppet tidsskillnad.
Du vet vad orden senare och tidigare betyder och visar det genom att använda ordet i ett sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har hört ordet tidsskillnad men vet inte riktigt vad det betyder.
Du vet att det finns begrepp som heter senare och tidigare men blandar ibland ihop begreppen.
Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Du vet att det går 2 halvtimmar på en timme. Du vet att det går fyra kvartar på en timme samt att det går 60 sekunder på en minut.
Du vet att det går 2 halvtimmar på en timme samt att det går 60 sekunder på en minut.
Du vet att det går 60 minuter på en timme.

Metoder

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. År 2
Du kan hela den analoga klockan. Till exempel fem i, fem över. tio i, tio över, tjugo i, tjugo ö Fem i halv, fem över halv.
Du kan hel, halv, kvart i och kvart över.
Du kan hel och halv timme
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.. År 3
Du kan hela analoga klockan samt den digitala klockan.
Du kan hela analoga klockan och kan några digitala klockslag.
Du kan hela analoga klockan och vet att det finns digitaltid.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan göra enkla uträkningar av tid. Till exempel: för en och en halv timme sedan, om en och en halv timme samt göra enkla uppskattningar av tider.
Du kan göra enkla uträkningar av tid. Till exempel: för en och en halv timme sedan, om en och en halv timme.

Resonemang

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder
Du kan följa matematiska resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: