Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2018-12-16 21:49 i Eriksbergsskolan Uppsala
Arbetsområdet - lär oss om huvuddragen i olika religioner och om att vara religiös, - fokuserar på judendom och lär oss om den, - reflekterar och resonera vi om likheter och olikheter inom judendomen, - lär oss om konflikten mellan Israel och Palestina; vad den handlar om och varför
Grundskola 7 Religionskunskap
I detta arbetsområde lär du dig om judendomen; dess historia och religiösa uttryck. Vi kommer att belysa tiden, samhällets och omgivningens betydelse för människors religiositet. Utifrån denna bakgrund kommer vi att undersöka och diskutera frågor som: Vem är jude? Hur ska vi vara och leva för att vara "bra" människor? Vad händer när vi dör? Vi kommer även att beröra antisemitismen i dåtid och nutid, och då belysa de brott som begåtts och begås mot judar.

Innehåll

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet fokuserar vi på att lära om variationer inom judendom och jämför dessa med våra egna religiösa tankar och åsikter samt andra världsreligioner i stora drag.

Du ska lära dig och få förståelse för

 • judendomens historia, hur judendomen har förändrat och förändrats beroende på tid och plats,
 • judendomens skrifter, högtider, riter och traditioner och symboler samt olika ord och begrepp inom religionen,
 • hur man tänker kring frågor om livet inom judendom,
 • att den judiska religiositeten kan variera från person till person beroende på vem vi talar om (att ålder, kön, land och den troendes omgivning har betydelse),
 • att judendom, liksom andra religioner och trosuppfattningar kan ha betydelse för hur man väljer att leva och vilka värderingar man har,
 • vad, hur och varför religion spelar roll i konflikten mellan Israel och Palestina

Undervisning

Vi lär oss om judendom och tränar för att du ska få förutsättningar att nå kunskapskraven i åk 9 genom att

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Söka svar med hjälp av instuderingsfrågor där du lär dig om judendom, ord och begrepp samt om konflikten mellan Israel och Palestina
 • Se film om religion och religiositet, (från studi.se, clioonline.se)
 • Läsa och resonera religion/religiositet och etiska dilemman,
 • Avsluta med enskilt skriftligt förhör (judendomen)

Bedömning

Dina kunskaper bedöms dels utifrån aktivt deltagande i resonemang under lektionstid, dels utifrån ditt resultat på det skriftliga förhöret.
I matrisen nedan finns förklaring till vad du förväntas kunna

Upplägg

Introduktion av arbetsområdet + Genomgång med hjälp av religionsschemat (Var? När? Vem? Gud?)

Kunskapskoll på området "De abrahamitiska religionernas gemensamma ursprung", judarnas historia

Religiösa texter, riter och heliga handlingar

högtider + inriktningar

Prov på judendomen

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: