Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, bakterier, virus och smittspridning

Skapad 2018-12-16 22:13 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Arbetsområde om bakterier och virus som orsakar sjukdomar. Smitta och smittspridning, hur vi kan skydda oss mot skadliga bakterier och virus. Om hur sjukdomsutbrott kan påverka samhället och några historiska epidemier som haft stor betydelse för människors levnadsvillkor.
Grundskola 7 – 9 Biologi
I det här arbetsområdet ska vi jobba med bakterier och virus. Goda bakterier som är bra för kroppen och bakterier som orsakar sjukdomar. Vi lär oss om hur sjukdomar sprids och hur vi kan skydda oss mot skadliga bakterier och virus. Vi kommer också att diskutera hur sjukdomsutbrott kan påverka samhället och några historiska epidemier som haft stor betydelse för människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

-Ha kunskap om cellen, bakterier (både de som är bra för kroppen och skadliga) och virus.

-Veta hur skadliga virus och bakterier kan spridas. Du ska kunna ge exempel och föra resonemang om hur vi kan skydda oss mot skadliga bakterier och virus.

-Hur sjukdomsutbrott kan påverka samhället och några historiska epidemier som haft stor betydelse för människors levnadsvillkor.

-Jämföra och resonera om olika behandlingsmetoder som använts nu och då.

-Medicinhistorisk utveckling och vilken betydelse utvecklingen av antibiotika (penicillin) och vaccineringar har haft för människors liv.

 

Arbetsätt

Vi kommer att

-ha genomgångar om cellen samt bakterier och virus. Både goda bakterier och skadliga

-ha diskussioner om smitta och smittspridning och hur man han hindra att skadliga bakterier sprids

-lära oss om vaccinationer och immunförsvaret

 

 

Begrepp

Cell
Bakterie
Virus
Immunförsvar
Smittspridning
Symptom
Sjukdomsförlopp (hur symptomen utvecklas)
Epidemi /pandemi
Antibiotika
Resistens/ antibiotikaresistens
Vaccinering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömnings matris: Cellen; Bakterier och Virus

Ännu ej uppnått
E
C
A
Söka information
Förmåga att söka naturvetenskaplig information i olika källor. Förmåga att resonera kritisk
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samtala
Förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa. Förmåga att skilja fakta från värderingar. Förmåga att formulera ställningstaganden med motiveringar. Förmåga att beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kunskaper
Förmåga att ge exempel och beskriva biologiska sammanhang. Förmåga att förklara och visa på samband Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier i biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera om hälsa, sjukdom och visa på samband som rör
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Naturvetenskapliga upptäcker
Förmåga att ge exempel på och beskriva några... Förmåga att förklara och visa på samband kring ... Förmåga att förklara och generalisera kring... centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: