👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria v. 51-v. 6

Skapad 2018-12-17 08:45 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Vad? Vi kommer att lära oss om och resonera kring det svenska språkets ursprung, hur det har utvecklats från runskrift till nusvenska, hur vårt språk ser ut idag, samt hur det kommer att se ut i framtiden.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Visste du att svenskan är närmare släkt med arabiskan än med finskan och att vi bland annat har lånat orden toalett och fåtölj från franskan?

Innehåll

 

Vad?

 

Vi kommer att lära oss om och resonera kring det svenska språkets ursprung, hur det har utvecklats från runskrift till nusvenska, hur vårt språk ser ut idag, samt hur det kommer att se ut i framtiden

Varför?

I det centrala innehållet i Lgr 11 står det att elever i årskurs 7-9 skall lära sig om vårt språkbruk genom tiderna. Kunskapskraven i svenska säger att ”eleverna skall kunna resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar om det svenska språkets ursprung, titta på film och arbeta med läroboken Portal samt ett arbetshäfte där de olika språkperioderna behandlas.

Bedömningen kommer att fokusera på fyra huvudfrågor som du förväntas resonera skriftligt kring v. 6 måndagen den 4/2 7b och torsdagen den 7/2 7a).

 

1. Resonera om vilka språkdrag som är typiska för de olika språkhistoriska perioderna.

2. Hur ser språksituationen ut i dagens Sverige ut? Hur påverkas språket av sociala medier och andra förändringar som sker i dagens moderna samhälle?

3. Vad kommer att påverka det svenska språket i framtiden? Vad kommer att hända med det svenska skrift- och talspråket?

4. Beskriv några likheter och skillnader mellan de nordiska språken svenska, norska och danska.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9