Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Ljud åk 6

Skapad 2018-12-17 08:57 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9
Under detta område kommer vi att arbeta med; - örat och ögats delar - hur ljud breder ut sig och uppfattas av örat - ljusets utbredning och hur det uppfattas av öga

Innehåll

Tidsperiod: v. 43 - 49

Syfte: Se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: Se läroplanens länk nedan 

Vad ska vi arbeta med och hur ska vi arbeta?

  • Vi skapar vi oss en förståelse för ljud och ljus genom att se på filmer, rita modeller och föra diskussioner i både helklass och i grupp. Hur ljud och ljus breder ut sig förklarar vi med hjälp av en partikelmodell.
  • Du kommer att jobba enskilt med att lära dig ögat och örats olika delar genom att rita modeller och sätta ut de olika delarna. 
  • Både tillsammans i klassen och i mindre grupper kommer vi att utföra undersökningar/experiment som undersöker hur både ljud och ljus breder ut sig. Dessa dokumenteras med hjälp av labbrapporter och tillhörande tabeller. Vi diskuterar undersökningarna i helklass och försöker komma på hur vi skulle kunna förbättra resultaten av undersökningarna. 

 Bedömning: 

Under arbetets gång kommer du bli bedömd på:

1. Ditt deltagande i diskussioner och undersökningar som vi gör i helklass och grupp.

2 . Skriftligt prov vecka 49. Vad du ska kunna samt material att plugga på hittar ni på lärloggen här på Unikum.

Matriser

Bedömningsmatris Biologi Eklandaskolan mall

På väg mot E
E
C
A
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Bedömningsmatris Fysik Eklandaskolan mall

På väg mot E
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: