Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys fokusområde språk ht-18 Stacken

Skapad 2018-12-17 09:28 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Utvärdering och analys av fokusområdet språk.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Inom fokusområdet språk har vi fokuserat på dessa strävansmål i läroplanen:

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Genom att göra läslyftet en del av arbetet har vi haft boksamtal och textanalyser tillsammans med barnen samt använt oss av bildpromenader för att reflektera kring bilderna i böckerna. Vi upplever att dessa situationer har möjligtgjort för barnen att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv samtidigt som de utvecklas sitt ordförråd och förståelse för bilder och texter. 

Vi har tittat på lite i bokstavslandet som är fortsatt populärt hos barnen och vi upplever att det utvecklar barnens intresse och förståelse för bokstäver, ord och skriftspråket. Vi har skickat meddelanden till barnen från temakaraktärerna  och även haft dessa uppsatta i miljön samt uppmuntrat barnen att använda skriftspråket i leken. Vi har även skapat ett bord med texter på väggarna för att utveckla barnens intresse för skriftspråket och vi upplever att barnens intresse för skriftspråket har ökat och att detta arbetssätt möjliggjort för barnen att själva utforska skriftspråket och dess kommunikativa funktion. Detta genom att vi ser att barnen själva tar initiativ till att skriva, letar bokastäver i miljön och efterfrågar hjälp att skriva meddelanden. 

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

En framgångsfaktor vi finner är att ta stöd av miljön speciellt i förhållande till skriftspråket. Detta för att både väcka barnens intressen men också för att barnen själva utforskar språket och tar del av del av det i sin lek. Däremot märker vi en skillnad när vi är delaktiga i barnens lek för vi kan då stödja barnen med material och idéer för att göra det intressant för barnen att använda sig av skriftspråket och att de upplever dessa funktion. 

En utmaning har varit att få de barn som själva inte uppvisar ett intresse och göra dom intresserade. Detta är något vi vill utveckla, dvs att möta alla barnen. Detta genom att planera in aktiviteter i små grupper där samtliga barn ges utrymme till att vara aktiv. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: