👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet - 18/19

Skapad 2018-12-17 10:11 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Nervsystemets uppbyggnad, funktion och betydelse i kroppen, skador och sjukdomar i nervsystemet
Grundskola 9 Biologi Kemi Fysik
Du får lära dig om hur hjärnan och nervcellerna är uppbyggda och lite om deras funktioner. Vi tittar också på saker som påverkar nervsystemets funktioner.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vecka 51 - 2. Fokus ligger på att förstå hur nervsystemet fungerar, hur det påverkar kroppens olika delar och vilka saker som kan påverka nervsystemet. Det blir en individuell skrivuppgift fredagen den 11/1. 

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömning av nervsystemet

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kun­skaper i biologi har betydelse. Att få förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
1. Att diskutera hälsofrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. Att utveckla ett kritiskt tänkande kring olika informationskällor.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
3. Informationssökning och källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Att utveckla förmågan att tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relatio­ ner och beroendeframkallande medel.
4. Användning av informationen
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
10. Kunskaper om nervsystemet och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
11. Förståelse av nervsystemets betydelse i människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.