Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 4

Skapad 2018-12-17 10:17 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F Geografi
Vi kommer arbeta med vår närmiljö, Sveriges landskap och naturtyper samt med kartan!

Innehåll

Pedagogisk planering – Geografi 

Syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,  

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 

 

Centralt innehåll 

Livsmiljöer  

 • De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.  

 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.  

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt  

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige  

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi 

 

Metoder 

Livsmiljöer 

Vi kommer arbeta med Sveriges olika naturtyper, fjäll, skog, odlingsmark, kust och våtmark genom att: 

 • läsa fakta om de olika naturtyperna. 

 • sammanställa fakta på planscher. 

 • redovisa och berätta för varandra om de olika naturtyperna i expertgrupper. 

Vi kommer arbeta med vår närmiljö genom att: 

 • rita och skriva om vår egen närmiljö, “Hur ser det ut runtomkring där jag bor?”. 

 • intervjua någon vuxen om hur deras närmiljö såg ut där de växte upp. 

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt  

Vi kommer att arbeta med Sverige och dess landskap genom att: 

 • lyssna på UR-serien “Hamnskiftarens resa” som tar oss genom Sverige via ett äventyr. 

 • utefter “Hamnskiftarens resa” prata om de olika landskap, och dess egenheter, vi stöter på samt placera in dessa på en karta. 

 • träna på landskapen och fakta om Sverige på elevspel.se. 

Vi kommer att arbeta med kartan genom att: 

 • prata om hur, när och varför det är bra att använda en karta och dessutom ställa den gamla papperskartan mot dagens GPS 

 • läsa om hur kartan används i praktiken och titta på några olika kartsymboler och därefter svara på frågor. 

 • träna på att slå i kartboken. 

Arbetsområdet kommer avslutas med en kahoot där frågor kring de olika områdena kommer ingå. 

 

När vi arbetat klart med området ska du: 

 • Vara bekant med några olika begrepp inom geografin så som närmiljö, karta, väderstreck, kartsymboler och de fem naturtyperna. 

 • Känna till Sveriges fem naturtyper och dess kännetecken. 

 • Veta vilket landskap vi bor i samt omkringliggande landskap. 

 • Kunna ge förslag på när en karta är bra att ha. 

 • Kunna slå i en kartbok efter en specifik plats. 

 • Känna till några vanliga karttecken. 

 

Du kommer få visa dina kunskaper under arbetets gång, exempelvis vid diskussioner, redovisningar och arbetsblad. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: