👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2018-12-17 10:38 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Arbetsområde: kapitel - Livets utveckling Åk 6
Grundskola 6 Biologi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Du kommer att få lära dig om Big Bang, hur det sedan uppstod liv på vår jord och om människans ursprung. Du ska också få läsa om vem Darwin och Carl von Linné var.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

·        veta mer om hur livet på vår jord startade och har utvecklats.

·        förstå hur livet utvecklas hela tiden

·        känna till att människan ingår i livets utveckling.

·        kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur. 

·        kunna värdera informationskällor

 

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka information från olika källor.
- hur väl du kan beskriva livets utveckling och hur djuren har anpassat sig till olika miljöer.
- hur du använder de nya begrepp du har lärt dig.
- innehållet i dina arbetsuppgifter och resultatet på provet.

 

Vi kommer läsa faktatexter, svara på frågor, diskutera, se på film och söka information på nätet. 

Ord och begrepp: 

evolution, fossil, teori, cyanobakterier, fotosyntes, organism, cell, Homo sapiens, neandertalare, naturligt urval.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Biologiska sammanhang
Biologins begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Människans naturpåverkan och livets utveckling
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.