Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens grunder

Skapad 2018-12-17 10:48 i Vollsjö skola Sjöbo
Under hösten arbetar år 6 med de grundläggande elementen i musik som innefattar puls, takt rytm och ackorduppbyggnad. Vidare arbetar eleverna med att utveckla sina kunskaper på olika instrument så som gitarr, trummor, bas, piano och sång. Tanken är att eleverna senare ska kunna använda sina musikkunskaper för ett gemensamt musicerande och på så vis bli förtrogen med musikens form och struktur. Samt att förstå betydelsen av sin egen insats i ett gruppmusicerande.
Grundskola 6 Musik
Under hösten arbetar år 6 med de grundläggande elementen i musik som innefattar puls, takt, rytm och ackorduppbyggnad. Vidare arbetar eleverna med att utveckla sina kunskaper på olika instrument så som gitarr, trummor, bas, piano och sång. Tanken är att eleven senare ska kunna använda sina musikkunskaper för ett gemensamt musicerande och på så vis bli förtrogen med musikens form och struktur. Detta för att förstå betydelsen av sin egen insats i ett gruppmusicerande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleven ska bli förtrogen med musikens grundläggande element (puls,takt,rytm och ackorduppbyggnad) som är en förutsättning för ett fortsatt musicerande.
De förmågor och kunskaper eleven kommer att utveckla är:

-puls-,takt- och -rytmkänsla
-Förståelsen för ackordets uppbyggnad
-Ackordspel på ackordinstrument.

Bedömning - vad och hur

Se Matris!

Viktigt att veta är att matrisen inte är betygskriterad, utan nivå baserad utifrån de kvaliteter eleven visar under processens gång. Detta gör att eleven kan vara markerad på nivå 1 i början av processen,för att vidare utvecklas till högre nivåer.

OBS! Vid ej markerat område har området ej berörts ännu.

Undervisning och arbetsformer

-Praktiska moment; så som puls-/takt-/rytm -övningar.
-Genomgångar; Ackordets uppbyggnad, gitarrens-, pianots-, basens-, trummornas -funktion i en ensemble.
-Genomgångar av grundläggande kunskaper i respektive instrument, samt hörselvård. 
-Grupparbeten, så som att göra en egen "Bodybeat".
-Ensemblespel: Vikt läggs på att eleven är lyhörd och kan se sin funktion och se sig själv i sammanhanget
-Övning i grupp och enskilt på ackord och rytminstrument.
-Eleverna hjälps åt och och lär av varandra, då lär man sig allra bäst!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musik - Musicerande år 6

Behöver utvecklas
1
2
3
Sång
Du behöver delta i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackord
Du behöver träna mer på att ackompanjera på ett ackordinstrument.
Du kan med viss tajming bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan med tajming ackompanjera på ett ackordinstrument och byter mellan ackord med flyt.
Du kan med god tajming ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med flyt.
Rytm instrument
Du behöver träna mer på att spela och följa en given puls
Du kan följa en given puls och kan spela på ett enkelt rytminstrument – tamburin maraccas, congas m.m. Du kan med viss säkerhet 
spela ett enkelt trumkomp så som 2-takt.
Du kan med säkerhet följa med i olika rytmer på ett rytminstrument Du kan spela flera trumkomp på trummor, såsom 2-takt och 4-takt, med säkerhet och bra flyt.
Du kan med säkerhet följa med i olika rytmer på ett rytminstrument. Du kan spela flera trumkomp på trummor, såsom 2-takt och 4-takt, med säkerhet och bra flyt. Du hanterar flera moment på ett trumset (så som att betona vissa slag)
Arbetsinsats
Arbetar och är aktiv korta stunder
Arbetar och är aktiv merparten av tiden
Är aktiv och arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt
Är aktiv och arbetar effektiv och reflekterar över vad som har gjorts
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: