Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text, åk 5

Skapad 2018-12-17 10:59 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska
Du ska vara journalist ett tag framöver och få lära dig hur man skriver en tidningsartikel! Vi tränar först tillsammans i klassen och avslutar med att du skriver en egen artikel, där du använder det du har lärt dig.

Innehåll

Så här gör vi:

- använder "Zick-Zack, Skrivrummet, åk 5" som grund
- lär oss uppbyggnaden av en återberättande text
- lär oss de språkliga dragen som används i en återberättande text 
- läser olika artiklar
- skriver en artikel tillsammans i klassen
- skriver en artikel enskilt
- ger och tar respons
- förbättrar artikeln efter den respons du fått

Bedömning:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text, åk 5

Rubrik 1

Träna vidare
Godtagbar förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Rubrik
Ingress
Brödtext
Direkt/indirekt tal
Namn och pronomen
Verb i preteritum (dåtid)
Sambandsord (för tid)
Stavning
Stor/liten bokstav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: