Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation med hjälp av Blue-bot

Skapad 2018-12-17 11:48 i Kastanjen Örebro
Förskola
Fokusområde - Kommunikation Programmering med Blue-bot

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll? 

Vi har valt att använda oss av Blue-bot som ett digitaliseringsverktyg för att väcka barnens nyfikenet och intresse för programmering. Eftersom vi fokuserar på temat kommunikation så vill vi integrera det vi lärt oss om kommunikation; hur kommunikation kan ske och vilka kommunikationsverktyg vi kan använda oss av, med programmering av Blue-bot.  

Blue-bot är en liten robot som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Roboten ger ifrån sig ljud när en trycker på den och även när den förflyttar sig. Denna lilla robot hjälper barnen kan träna logiskt tänkande och förstå enkel programmering.  

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi introducerar dataprogrammering i barngruppen. Barnen utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och får dessutom kännedom om olika begrepp, som kommandon, höger och vänster. Med hjälp av Blue-bot ska barnen hitta kort med uppdrag eller frågor som rör temat kommunikation.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? 

 • Vi använder oss utav ett rutsystem där vi sätter ut flera mål, uppdragskort eller frågekort, och låter barnen styra roboten så den  hittar sin väg dit.
 • Hur många knapptryckningar behövs?
 • Barnen får arbeta individuellt eller i smågrupper. Barnen får öva i att samarbeta med en kompis för att lösa problemet att ta Blue-bot till sitt mål.
 • Enskilt eller tillsammans tänker barnet/barnen ut ett mål dit de vill att Blue-bot ska gå. Sedan programmerar de koderna för att förflytta Blue-bot.
 • När Blue-bot nått sitt mål får barnet/barnen ta upp kortet och svara på en fråga eller få ett uppdrag som rör temat kommunikation.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: