Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talanalys 1

Skapad 2018-12-17 12:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta moment är att jobba med talanalys, att kunna se, förstå och genomskåda ett tals olika nivåer genom att kunna använda den retoriska arbetsprocessen.

Mål:

Du ska kunna göra en talanalys av ett tal, som visar att du förstår betydelsen av de val en talare gjort. Använd den retoriska modellen i kombination med mallen för talanalys. Gör även en bedömning av hur väl talaren lyckas.

Metod:

Arbete på lektionstid, lektionsövningar, läsa läroboken s. 212 – 221 (talanalys) och s. 106 – 128 (informerande tal).

 

Bra att komma ihåg och använda är också läroboken s. 50-91 (den retoriska arbetsprocessen) och s. 24 – 49 (grundpelare/etos, logos, patos).

Uppgift och redovisningsform:

Den stora uppgiften är att se/höra/läsa ett tal, och sedan enskilt skriva en talanalys under ett lektionstillfälle, måndagen 27/1 (v.5) (a-e). Jag förväntar mig att ni kan den retoriska modellen och talanalysmodellen, har ett öga på balansen mellan de olika delarna i analysen, så ni får med allt i lagom omfattning.

Dessutom gör vi en lektionsuppgift om informativt tal/partesmodellen (e).

Tidplan

Mån 13/1     Genomgång moment, talanalys s. 212 – 221, ev. tal

Ons 15/1     Exempel informativt tal, arbeta med bokens kap. 5 gruppvis (akvarier)

Mån 20/1     Redovisning akvarier, samt öva talanalys på exempeltal ur boken

Ons 22/1      Forts öva talanalys exempeltal

Mån 27/1     Skriv talanalys”prov” (hjälpmedel: dator + lärobok)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
  Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  Elocutio: att välja språk och stil.
  Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
  Sve  -
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
  Sve  -
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar eleven översiktligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en komplex analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en enkel analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp.
  Sve  E

Matriser

Sve
Retorik

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: