Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik År 7 VT 2019

Skapad 2018-12-17 12:29 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Under läsåret kommer vi ta två stora teman, materialens kretslopp och elektriska komponenter.
Grundskola 7 Teknik
Förmåga: Tekniska lösningar och Material och deras användning. Hur fungerar en skiftnyckel eller hammare. Vad består den av för material. Hur har det sett ut för 100 år sedan hur kommer det se ut i framtiden? Vad är drivkraften till att utveckla nya produkter?

Innehåll

VT16

Undersöka ett köksredskap eller ett verktyg utifrån:

Funktion: Hur fungerar den.

Material: Vad är den gjord av. Hur tror du att den tillverkas? Hur återvinns materialet? 

och

Historik: När uppfanns den. Varför då. Hur såg det allra första köksredskapet eller verktyget ut som du valt att undersöka.

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Se tekniska lösningar på problem i vardagen.

Bekanta dig med några olika material och hur man använder dessa.

Se teknikutvecklingen och dess drivkrafter.

 

DU ska:

1. Välja ett verktyg eller ett köksredskap.

2. Ta reda på hur den fungerar.

3. Vad är den gjord av för material.

4. Hur tillverkas den?

5. Hur återvinns materialet?

6. Historik: När uppfanns den. Hur har den utvecklats

Bedömning

Arbetets gång

- Skriv ner en begreppslista

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor i rapporter och skriftliga arbeten
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: