Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - grekerna och romarna

Skapad 2018-12-17 12:43 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Historia
Antiken är en epok i Medelhavsområdets historia. Enligt en traditionell indelning börjar antiken med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna omkring år 3000 f.Kr. och avslutas omkring 500 e.Kr., eller mer specifikt med Västroms fall år 476 e.Kr. Vi lägger fokus på Grekland och Italien.

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Vad gäller Grekland ska du

 • känna till några grekiska sagor och myter
 • veta var den antika kulturen börjar (Kreta)
 • kunna berätta om hur Aten styrdes
 • kunna återberätta hur grekerna befäste och behöll sina landområden (t ex krigen mot Persen)
 • kunna berätta om några personer t ex Alexander den store
 • kunna förklara begrepp/ord från denna tidsperiod, t ex maraton, som vi fortfarande använder idag
 • beskriva olika människors levnadsvillkor under denna tidsperiod 
 • ge exempel på hur antiken har påverkat oss ända till idag t ex olympiska spel, demokrati
 • ge exempel på antik kultur, filosofi, vetenskap, religion och byggnadskonst

 

Vad gäller romarriket ska du:

 • känna till sagan om hur Rom bildades
 • kunna berätta hur Rom bildades i verkligheten
 • veta hur Rom styrdes under olika perioder
 • kunna berätta hur romarna befäste och behöll sina landområden t ex krigen mot Kartago
 • kunna berätta om några personer t ex Julius Caesar, Augustus
 • beskriva olika människors levnadsvillkor under tidsperioden
 • kunna ge förklaringar till varför romarriket går under  

 

Hur ska vi jobba med innehållet?

 • genomgångar
 • läsa/lyssna på skönlitterära texter
 • läsa faktatexter
 • arbetspapper t ex om romarrikets fall
 • se film
 • Dramatisering

 

 

Uppgifter

 • Aten & Sparta

 • Uppgifter Atens demokrati

 • Uppgifter Atens demokrati

 • Aten & Sparta

 • Grekland - OS

 • Frågor till olympiska spelen

 • Romarriket - arvet

 • Begreppslista

 • Att använda historia

 • Arvet från antiken

 • Repetitionsuppgifter

 • Arvet från antiken

 • Alfabetet

 • Repetitionsuppgifter

 • Alfabetet

 • Att använda historia

 • Begreppslista

 • Antikens Grekland - OS

 • Frågor till olympiska spelen

 • Romarriket arvet

 • Antikens Grekland - OS

 • Frågor till olympiska spelen

 • Romarriket gladiatorspel

 • Romarriket repetition

 • Romarriket repetition

 • Romarriket arvet

 • Romarriket repetition

 • Gladiatorer

 • Aten & Sparta

 • Begreppslista

 • Arvet från antiken

 • Att använda historia

 • Repetitionsuppgifter

 • Romarriket gladiatorer

 • Filosoferna - text

 • Filosoferna - uppgifter

 • Filosoferna - text

 • Filosoferna - uppgifter

 • Romarriket intro

 • Romarriket intro

 • Romarriket intro

 • Romarriket gladiatorer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper om olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband mellan utvecklingslinjer
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Användande/uppfattningar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: