👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik repetition

Skapad 2018-12-17 13:24 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Denna planering är för att repetera studieteknik i sammband med läsning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi börjar terminen med att repetera studieteknik, läs och minnestrategier, för att träna vidare på att läsa sakprosatexter med syftet att lära oss innehållet och kunna använda oss av informationen i olika sammanhang.

Innehåll

Sammanfattning: 

Under detta arbetsområde kommer vi att träna läs och minnesstrategier för att kunna använda vid läsning av sakprosatexter för att tillägna oss kunskap. Resultatet av detta arbete kommer främst att märkas när du ska lära dig om olika ämnen och hur väl du kommer ihåg och kan använda informationen du har  läst. 

Det som bedöms är främst: 

Om du kan läsa sakprosa på ett för ändamålet fungerande sätt. 

Underlag för bedömningen är:  

 • Lektioner 
 • Arbetsuppgifter
 • Arbetsprocessen
 • Avstämning

 

Lektionsplanering: 

Lektionsplaneringen kan som vanligt komma att förändras av olika orsaker.

Torsdag 10/1 

Genomgång: Mål och  Syfte, samt titta på filmen i Gleerups, ID: a480 

Måndag 14/1

Vi läser för att lära: 

Läs no texten

1. Översiktsläs

2. Djupläs och anteckna (Se instruktion för anteckningar i Teams SV) 

3. Återberätta för den som läraren har utsett 

Onsdag 16/1

Vi läser för att lära: 

Läs so texten

1. Översiktsläs

2. Djupläs och anteckna (Se instruktion för anteckningar i Teams SV) 

3. Återberätta för den som läraren har utsett 

Torsdag: 17/1 

Läsförtåelsetest

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9