👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division skolår 4 v 50-3

Skapad 2018-12-17 13:47 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor. Syftet med undervisningen är att du utvecklar dina kunskaper om: multiplikations och divisionstabellerna att multiplicera och dividera med 10 och 100 sambandet mellan multiplikation och division problemlösning

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar dina kunskaper om:

 • multiplikations och divisionstabellerna
 • att multiplicera och dividera med 10 och 100
 • sambandet mellan multiplikation och division
 • problemlösning

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med:
- Hur addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Hur multiplikation och division hör ihop
- Division, dela lika
- Att multiplicera och dividera med tiotal och hundratal ex 8x20, 9X300
- Att välja rätt räknesätt vid textuppgifter
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner i par och helklass
- genomgång hur man kan tabellträna (träningskort, datorsidor, appar, fingerknep)
- problemlösning.
- färdighetsträning i boken och via arbetsblad
- tabelläxor

 

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du visa att du:

 • förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kan multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • förstår hur multiplikation och division hör ihop.
 • kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kan förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, nämnare, täljare, kvot, dela lika 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6