Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Primärstudie-Vad är en människa N

Skapad 2018-12-17 13:51 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Naturvetenskaplig specialisering
Primärstudierapport

Matriser

Hum Nav
Primärstudie-Vad är en människa Natur

Begrepp modeller och teorier

Eleven använder ... begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva ... företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån exempel redogör eleven ...för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
E
Delvis C
C
Delvis A
A
använder med viss säkerhet beskriva och exemplifiera något exempel redogör
använder med viss säkerhet beskriva och exemplifiera några exempel redogör utförligt
använder med säkerhet beskriva och generalisera några exempel redogör utförligt och nyanserat

Diskutera betydelse för individ och samhälle

Eleven diskuterar ... frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram ... argument och redogör ... för konsekvenser av ... tänkbart ställningstagande. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
E
Delvis C
C
Delvis A
A
översiktligt enkla argument redogör översiktligt något ställningstagande
utförligt välgrundade argument redogör utförligt något ställningstagande
utförligt och nyanserat komplexa frågor välgrundade och nyanserade argument redogör utförligt och nyanserat flera ställningstaganden eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Planera, Utföra och Analysera

Eleven analyserar och söker svar på ...frågor med... resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. Eleven formulerar ...egna frågor... Eleven planerar och genomför ... med handledare det undersökande arbetet på ett ... sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med ... omdömen och motiverar sina slutsatser med ... resonemang.
E
Delvis C
C
Delvis A
A
frågor med tillfredsställande resultat. i samråd enkla omdömen enkla resonemang.
komplexa frågor med tillfredsställande resultat. Formulerar med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt. efter samråd enkla omdömen välgrundade resonemang.
komplexa frågor med gott resultat. formulerar med säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen. efter samråd nyanserade omdömen välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Samråd med handledare

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med ... säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
Delvis C
C
Delvis A
A
viss säkerhet
viss säkerhet
med säkerhet

Presentationsformer och källhantering

Eleven använder med ...säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till ... del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör ... bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
Delvis C
C
Delvis A
A
viss säkerhet till viss del enkla
viss säkerhet stor del välgrundade
säkerhet stor del välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: