Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2018-12-17 14:28 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 1 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Ur LGR 11

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Förmågor

Kommunikation

 • Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. 

Reflektion

 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Kreativitet

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • sjunga
 • lyssna till musik
 • rytmer och takter med hjälp av kroppen
 • gestalta musik med rörelse och teckning/målning
 • känna till någon symbol
 • uttrycka tankar och känslor 
 • sjunga sånger som anknyter till högtidliga sammanhang
 • delta i Kulturskolans projekt Rytmik

Bedömning

Vi kommer att titta på hur du deltar under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: