Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa, skriva och samtala

Skapad 2018-12-17 14:39 i Särskolan Sjöbo
Skriva, läsa och samtala.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer arbeta med bokstäver och bokstavsljud och hur man sätter samman dem till ord. I förlängningen ord till meningar. Eleverna tränar på läsning samt läsförståelse. Läsförståelse kan även tränas genom att lyssna på upplästa böcker eller texter.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete och reflektion

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Du kommer få skriva bokstäver och säga deras bokstavsljud.

Du kommer få läsa och skriva enkla ord och meningar.

Du kommer att få samtala, diskutera.

Du kommer att få lyssna till berättelser och diskutera innehåll.

Du kommer att lyssna till berättelser med bildstöd. Du kommer att diskutera, återberätta och fantisera.

 

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov

Bedömning

Vi kommer bedöma hur du medverkar i att skriva för hand och på dator/Ipad.

Vi kommer bedöma hur du med stöd av bilder kan läsa en text med enkla ord.

Vi kommer bedöma hur du skriver ord och meningar samt hur du läser en text. 

Vi kommer att bedöma hur du kan diskutera, återberätta, hur du diskuterar innehåll och fantiserar vad som händer sedan.

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: