Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Valet - 18 6A

Skapad 2018-12-17 14:57 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Demokrati - så styrs Sverige
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Visa lärande:

Genom att: 

- delta i diskussioner

- genomför arbetsuppgifter, både individuellt och i grupp.

- göra ett skriftligt prov.

- ta reda på fakta om våra riksdagspartier.

Mål och bedömning:

        Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar.
 • använda relevanta ord/begrepp som t ex. demokrati, riksdag, landsting osv
 • förklara hur man kan vara med och påverka beslut på olika nivåer
 • argumentera, diskutera och ta ställning i olika samhällsfrågor som berör dig.

 

Undervisningens innehåll:

 • muntliga genomgångar
 • filmer
 • diskussioner
 • gruppuppgift
 • frågeställningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: