Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA3 Tid tabeller och diagram

Skapad 2018-12-17 15:02 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola F Matematik
I detta avsnitt kommer vi att repetera klockan, analog och digital tid. Vi kommer också lära oss att hämta information ut tabeller och diagram.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att först arbeta med tid. Vi kommer repetera klockan och träna på att läsa tid på ett korrekt sätt. Vi kommer träna på att göra beräkningar med tid, dvs hur lång tid som gått mellan två klockslag. Vi kommer vidare att träna på hur man anger datum på rätt sätt och hur en kalender fungerar. Vi kommer att repetera begreppen; sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad och år.

Vi kommer också träna på att hämta information ur tabeller och diagram för att sedan använda dessa i uppgifterna. Vi kommer lära oss fyra olika typer av diagram; Stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid tabeller och diagram

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Klockan
Du har deltagit i undervisningen men ännu inte nått kunskapskraven
Du kan läsa av en analog klocka och berätta vad klockan är.
Du kan läsa av en analog klocka och ange två klockslag (morgon och kväll) digitalt. Tex 08.30 och 20.30
Du kan läsa av en analog klocka och ange två klockslag (morgon och kväll) digitalt. Tex 08.30 och 20.30 samt redogöra för hur man beskriver tiden analogt, i fallet ovan halv nio (på morgonen eller kvällen)
Räkna med tid
Du har deltagit i undervisningen men ännu inte nått kunskapskraven
Du kan ange hur lång tid det gått mellan två närliggande klockslag
Du kan ange hur lång tid det gått mellan två klockslag och även ange hur mycket klockan är utifrån ett visst klockslag när det gått en tid. Tex: klockan är 13.45, hur mycket är klockan om 2 timmar och 35 minuter?
Du kan ange hur lång tid det gått mellan två klockslag och även ange hur mycket klockan är utifrån ett visst klockslag när det gått en tid. Tex: klockan är 13.45, hur mycket är klockan om 2 timmar och 35 minuter? Du redovisar tydligt hur du kommer fram till lösningen.
Datum
Du har deltagit i undervisningen men ännu inte nått kunskapskraven
Du känner till begreppen sekund, minut, timme, dygn och år och vet hur de förhåller sig till varandra. Du kan skriva dagens datum på ett korrekt sätt
Du känner till begreppen sekund, minut, timme, dygn och år och vet hur de förhåller sig till varandra. Du känner till månaderna och i vilken ordning samt hur många dygn de har. Du kan skriva dagens datum på två korrekta sätt
Du känner till begreppen sekund, minut, timme, dygn och år och vet hur de förhåller sig till varandra. Du känner till månaderna och i vilken ordning samt hur många dygn de har. Du kan skriva dagens datum på tre korrekta sätt
Tabeller och diagram
Du har deltagit i undervisningen men ännu inte nått kunskapskraven
Du kan hämta relevanta uppgifter ur en tabell och är bekant med åtminstone en typ av diagram och vad det visar för data.
Du kan hämta relevanta uppgifter ur en tabell och är bekant med åtminstone 2 typer av diagram och vad de visar för data.
Du kan hämta relevanta uppgifter ur en tabell och är bekant med åtminstone 3-4 typer av diagram och vad de visar för data.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: